Skład Komisji Rewizyjnej

  • Przewodniczący Komisji  pwd. Jakub Otta
  • Z-ca Przewodniczącego Komisji – phm. Irena Czaja
  • Członek Komisji – pwd. Teresa Krzyżyńska