Skład Komendy Hufca

  • Komendantka Hufca – phm. Agnieszka Olszowa
  • Skarbnik Hufca – ks. hm. Damian Briegmann
  • Z-ca Komendanta Hufca ds. programu i pracy z kadrą – phm. Ireneusz Czaja