Skład Komendy Hufca

  • phm. Agnieszka Olszowa – Komendantka hufca
  • phm. Ewa Węsierska – Skarbniczka hufca
  • pwd. Natalia Osnowska – Z-czyni komendantki ds. programu i pracy z kadrą
  • phm. Dorota Skrzyńska – Członkini komendy ds. kształcenia