Komisja Stopni Instruktorskich

  • hm. Bożena Specht – Przewodnicząca
  • phm. Krystyna Cieślińska – Z-ca Przewodniczącej
  • ks. hm. Arkadiusz Ćwikliński
  • phm. Ewa Węsierska