Informacje o hufcu

Hufiec Czarna Woda
jest terytorialną jednostką Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Naszym zakresem terytorialnym jest miasto Czarna Woda, gminy Zblewo oraz Kaliska. To tutaj funkcjonuje większość drużyn, ale są też wyjątki – Nowa Cerkiew k. Morzeszczyna. Obecnie do naszego hufca należą trzy gromady zuchowe, osiem drużyn harcerskich i wędrowniczych, krąg seniorów oraz klub specjalnościowy. Na terenie Hufca powstały dwa Związki Drużyn, których celem jest  współpraca ze społecznością lokalną i zdobywanie środków na akcje lokalne.  

Misja Hufca ZHP Czarna Woda

 Celem istnienia i działania hufca jest prowadzenie pracy wychowawczej na terenie gmin Czarna Woda, Kaliska i Zblewo w powiecie starogardzkim, przyczynianie się, przy zastosowaniu harcerskiej metody, do rozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów w sferze duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.  Opieramy swoją pracę na Harcerskich Ideałach, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu, których istotą jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Pragniemy wychować dzieci  i młodzież na ludzi uczciwych, wrażliwych na problemy innych, aktywnych społecznie, zdrowych fizycznie i moralnie, dbających o dziedzictwo kulturowe minionych pokoleń oraz naturalne środowisko przyrodnicze, jednocześnie umiejących efektywnie funkcjonować w europejskiej wspólnocie.

LOGO (do 2018 roku) 
Logo wyglądem nawiązuje do dawnych, średniowiecznych pieczęci. Swoim wyrazem przypomina o ideałach, które ściśle związane są z etosem rycerskim. Do tejże tradycji odwołuje się również Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. Logo składa się z następujących elementów:

Na złotym otoku znajduje się czerwony napis o treści: HUFIEC ZHP CZARNA WODA.
Koło jest symbolem doskonałości. Znak ten przypomina o powinności ustawicznej pracy nad sobą w dążeniu do jej osiągnięcia. Zielone wnętrze koła oznacza, by wszędzie nieść radość i nadzieję, jak również realizować w życiu wymagania  miłości i postępować w zgodzie z honorem.

Na tarczy herbowej w barwie złotej znajduje się połukrzyż, nawiązujący kształtem do krzyża rycerskiego symbolizującego ofiarną, nie szczędzącą swego zdrowia i życia postawę, realizowaną w konsekwentnym wypełnianiu obowiązków wynikających z podjętej służby; i połulilia, nawiązująca kształtem do lilii symbolizującej czystość myśli, słów i czynów przejawiającą się nie tylko jako całkowite odrzucenie zła ale również wykluczenie jakiejkolwiek interesowności w czynieniu dobra. Lilia w skautingu oznacza postępowanie zgodne z prawem skautowym.

 Symbolika barw:
złoty – delikatność, życzliwość, szlachetność, wytrwałość,

zielony – radość, miłość, nadzieja, honor
niebieski – piękno, wierność, prawość, czystość,
czerwony – odwaga, męstwo, służba Ojczyźnie.

Ideały rycerskie znajdują swój wyraz w cnotach i kodeksie rycerskim.

Cnoty rycerskie Kodeks rycerski
 1. Żyć w prawdzie.
 2. Mieć wiarę.
 3. Żałować za grzechy.
 4. Dawać dowody pokory.
 5. Miłować sprawiedliwość.
 6. Być miłosiernym.
 7. Być szczerym i wielkodusznym.
 8. Znosić prześladowania.
 1. Bądź zawsze oddany Bogu, Ojczyźnie, Panu.
 2. Nigdy nie bądź tchórzliwy.
 3. Bądź ambitny i podążaj do celu.
 4. Przegrane bitwy znoś z honorem.
 5. Bądź wzorem dla innych.
 6. Szanuj ludzi wokół siebie.
 7. Dobro i prawość przed niesprawiedliwością broń.
 8. Bądź hojny dla ludzi w potrzebie.
 9. Bądź wierny swym zasadom i ideałom.
 10. Nie krzywdź słabszych.