Kontakt

  • Name:Hufiec ZHP Czarna Woda
  • Address:ul. Mickiewicza 5
    83-262 Czarna Woda
  • Telephone:
  • Email:

KRS: 0000273799
REGON: 220377562
nr rachunku bankowego: 40 1240 5400 1111 0010 6344 7656 (Bank Pekao SA o/Gdańsk)

 

Adresy e-mail:                                                        czarnawoda@zhp.pl
Komendantka Hufca: phm. Agnieszka Olszowa agnieszka.olszowa@zhp.net.pl
Promocja Hufca: pion. Oksana Krzemińska oksana.krzeminska@zhp.net.pl

 

Dane do faktury
ZHP Chorągiew Gdańska

Hufiec Czarna Woda
ul. Mickiewicza 7
83-262 Czarna Woda
NIP 583-296-90-85