Krąg Seniorów „Krajka”

hm. Bożena Specht – Przewodnicząca