Krąg Seniorów “Krajka”

“Krajka” to krąg skupiający seniorki z naszego hufca. Rokrocznie na pograniczu urokliwych terenów borowiacko -kociewskich organizują “Spotkania seniorów Chorągwi Gdańskiej ZHP z wiosną” . Ponadto biorą udział w imprezie chorągwianej – Rajdzie Rodło, a także Ogólnopolskich Złazach Seniorów ZHP. 

 

 

hm. Bożena Specht – Przewodnicząca