6 Drużyna Harcerska

pwd. Jolanta Januszewska – drużynowa