6 Drużyna Harcerska im. bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego

ks. pwd. Sebastian Kowalski – drużynowy ( 17.04.2018 r. – obecnie)
pwd. Jolanta Januszewska – drużynowa (do 17.04.2018 r.)

dh Żaneta Burczyk – przyboczna
dh Izabela Juszczak – przyboczna