6 Drużyna Harcerska im. bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego

ks. Sebastian Kowalski – drużynowy ( 17.04.2018 r. – obecnie)
pwd. Jolanty Januszewskiej – drużynowa (do 17.04.2018 r.)