Jak przekazać 1% podatku?

 W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT-37,PIT-28)
 w polu Numer KRS wpisujemy numer Chorągwi Gdańskiej ZHP (0000273799),
 a w polu Cel szczegółowy wpisujemy kod Hufca ZHP Czarna Woda (15/00).


Jak przekazać 1% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego
KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT
KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP