Historia

Jest najmniejszym hufcem w chorągwi i drugim działającym na terenie powiatu starogardzkiego. W sąsiadujących ze sobą miejscowościach Czarna Woda,, Kaliska i Zblewo działały jednostki starogardzkiego Hufca ZHP. Kronikarz hufca odnotował, że drużyna harcerska w Kaliskach w 1948 r. liczyła 37 członków. Intensywny rozwój ZHP w tej części powiatu nastąpił po 1956 r. – zwłaszcza w Czarnej Wodzie, gdzie harcerskie małżeństwo, nauczyciele Józefa i Paweł Landsbergowie założyli drużynę zuchową Polne kwiatki i doprowadzili do powstania liczącego się w hufcu Szczepu Harcerskiego Borowiacy (3 drużyny zuchowe i 4 harcerskie). Drużyna żeglarska z tego szczepu zbudowała stanicę wodną w Borsku nad J. Wdzydze. Od 1962 r. w miejscowości działało 80-osobowe Koło Przyjaciół Harcerstwa, wspierające materialnie działalność szczepu, który 14.10.1967 r. otrzymał sztandar i harcówkę. W latach 1968-1973 szczep był wydawcą śpiewników harcerskich i miesięcznika (później kwartalnika) Echo Borów (łącznie 70 numerów), w którym informowano również o pracy hufca. W 1972 r. w kampanii Bohater hufca, Borowiacy zorganizowali hufcowy turniej wiedzy o Józefie Wybickim. W 1975 r. zespół wokalny szczepu zwyciężył w organizowanym w Kaliskach hufcowym Konkursie Piosenki Harcerskiej, zaś zuchy z Czarnej Wody zdobyły wyróżnienie na I Festiwalu Piosenki Zuchowej w Starogardzie Gdańskim. W 1963 r. w Czarnej Wodzie powstała drużyna harcerska przy Zasadniczej Szkole Przyzakładowej Zakładów Płyt Pilśniowych. Szczepy harcerskie działay też w Zblewie (w maju 1970 r. otrzymał sztandar) i w Kaliskach. Starogardzka komenda hufca jesienią 1966 r. utworzyła wiejskie Rejony ZHP m.in. w Czarnej Wodzie i w Zblewie, które po likwidacji powiatów w 1975 r. stały się hufcami gminnymi w Kaliskach (z Czarną Wodą) i w Zblewie. Hufiec Zblewo w latach 1988-2005 ponownie stał się częścią hufca Starogard, a w 2005 r. jednostki ZHP z gminy Zblewo aplikowały do hufca Czarna Woda. Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP 15.06.1990 r. (Rozkaz L.5/90) zmienił nazwę Hufca ZHP Kaliska na Hufiec ZHP Czarna Woda, wyprzedzając nadanie praw miejskich Czarnej Wodzie w 1993 r. Hufiec objął działaniem także gminę Morzeszczyn w pow. tczewskim i w 2017 r. liczył 160 członków ZHP skupionych w 3 gromadach zuchowych, 6 drużynach harcerskich, i próbnej drużynie wędrowniczej oraz w Harcerskim Kręgu Seniorów Krajka. Hufiec jest ważnym animatorem działań w środowisku lokalnym oraz organizatorem letniego i zimowego wypoczynku dla zuchów i harcerzy, w tym w Niemczech (Brema, Cottbus) i na Węgrzech. Przedstawiciele hufca uczestniczyli w zlotach ZHP w Pająku (1991) i Zegrzu (1995) oraz reprezentowali chorągiew w Harcerskiej Pielgrzymce na Jasną Górę (wrzesień 1995). W kwietniu 2000 r. czarno wodzianie byli częścią zlotu hufców ZHP powiatu starogardzkiego (Czarna Woda, Skarszewy, Starogard). W 2002 r. hufiec był organizatorem trasy chorągwianego XVIII Harcerskiego Rajdu Rodło, a w październiku 2011 r. organizował Harcerski Zlot Diecezji Pelplińskiej w Czarnej Wodzie. Od 2009 r. hufiec jest organizatorem Chorągwianych Marszów na Orientację Wanoga.

Komendanci hufców:
Gizela Morzuch (1975-1986) Kaliska

Bożena Specht (1986-2007) Kaliska/Czarna Woda
Ireneusz Czaja (2007-2015)
Agnieszka Olszowa (2015-nadal).

Bibliografia:
Kuligowski Z., Radys B., Harcerstwo gdańskie 1945-1973, Gdańsk 2015
Milewski J., Z dziejów i tradycji harcerstwa starogardzkiego (1921-1985), Starogard Gd. 1989
Biuletyn Informacyjny Chorągwi Gdańskiej ZHP 1990-2017, archiwum Komendy Chorągwi
Echo Borów 1968-1973, wyd. Szczep ZHP Borowiacy w Czarnej Wodzie, archiwum hufca.


Opracowała: hm. Bożena Specht