Dokumenty KSI

Wykaz otwartych prób przewodnikowskich

Kandydat Przydział Data otwarcia  
och. Paula Latuszewska 10 DH Ziemianie 13.03.2016 r.  
dh. Kinga Lewicka 8 Próbna DW 13.03.2016 r.  
pion. Kinga Czerska 11 DH Szafirowe Szeregi 08.11.2016 r.  
HO. Justyna Guzińska 1 Próbna DW 30.05.2017 r.  
 Magdalena Mechlińska  9 DH    
 ks. Sebastian Kowalski    18.10.2017 r.  

 

Przydatne dokumenty…
Wzór karty próby na stopień przewodnika
System stopni instruktorskich obowiązujący od 01.01.2017 r.

O próbach instruktorskich w czasopiśmie harcerskim…
Mapa myśli przy tworzeniu próby instruktorskiej
Metoda harcerska w próbach instruktorskich
Nieco NOWY system stopni instruktorskich