Dokumenty KSI

Wykaz otwartych prób przewodnikowskich w HKSI

Kandydat Przydział Data otwarcia  
och. Paula Latuszewska 10 DH Ziemianie im. Mikołaja Kopernika 13.03.2016 r.  
pion. Kinga Czerska 11 DH Szafirowe Szeregi im. rtm. Witolda Pileckiego 08.11.2016 r.  
HO. Justyna Guzińska Próbna GZ 30.05.2017 r.  
Magdalena Piernicka 9 DH z Pinczyna    
 ks. Sebastian Kowalski  6 DH im. bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego 18.10.2017 r.  
 Agata Szarmach 1 DW Infinitas    


Przydatne dokumenty…

Wzór karty próby na stopień przewodnika
System stopni instruktorskich obowiązujący od 01.01.2017 r.

O próbach instruktorskich w czasopiśmie harcerskim…
Mapa myśli przy tworzeniu próby instruktorskiej
Metoda harcerska w próbach instruktorskich
Nieco NOWY system stopni instruktorskich