Informacje ogólne

Chorągwiany Marsz na Orientację „Wanoga” jest harcerską, turystyczną imprezą na orientację.

Organizatorami są:
– Zespół Programowy Chorągwi Gdańskiej ZHP – strona internetowa: gdanska.zhp.pl
– Hufiec ZHP Czarna Woda (adres pocztowy: ul. Mickiewicza 5, 83-262 Czarna Woda; strona internetowa: czarnawoda.zhp.pl

Celami marszu są:
– propagowanie imprez na orientację w różnych środowiskach,
– szerzenie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku w szczególności dzieci i młodzieży, 
– upowszechnianie kultury fizycznej,
– potwierdzenie umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– wymienianie doświadczeń wśród sympatyków imprez na orientację,
– wyłonienie najlepszych zespołów w orienteeringu Chorągwi Gdańskiej ZHP,
– ukazywanie uczestnikom piękna naszej małej ojczyzny, Pomorza.