Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Czarna Woda odbędzie się 07 listopada 2017 (wtorek) o 19:00, w Urzędzie Miasta Czarna Woda ul.Mickiewicza 7.

Poniżej zamieszono rozkaz zjazdowy  L.14/2017 z dnia 10 października 2017:

Rozkaz L.14-2017