24 – 30 czerwca br. już po raz XV odbył się rajd pogłębiający wiedzę uczestników na temat działalności podziemia niepodległościowego w Polsce po 1944 r. Współorganizatorami XV Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszko” było Muzeum II Wojny Światowej oraz Oddział IPN w Gdańsku. Z naszego hufca wyruszyły  dwa patrole z 7 DH, 11 DH, a ponadto trójka harcerzy z 11 DH, która wcieliła się w UB. Przygoda patrolów zaczęła się w Tucholi i zakończyła w miejscowości Lubichowo. Po drodze trzeba było się ukrywać, bo wszędzie krążyły oddziały UB ścigające poszczególne patrole partyzantów. Dla uczestników rajdu było to z pewnością spotkanie z “żywą” historią. W tym roku oba patrole z naszego hufca stanęły na podium. Patrolu „Okoń” z 7 DH „Gryf” im. Lecha Bądkowskiego pod dowództwem phm. Ireneusza Czaja zajął I miejsce, natomiast patrol „Lufa” z 11 DH „Szafirowe Szeregi” im. rtm. Witolda Pileckiego pod dowództwem hm. Damiana Briegmanna III. 

Źródło: https://www.facebook.com/rajd.lupaszki/