13 maja 2016 roku odbyły się obchody upamiętniające 70-tą rocznicę potyczki zbrojnej w Bartlu Wielkim pomiędzy żołnierzami V Wileńskiej Brygady AK a siłami LWP i UB zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska oraz Hufiec ZHP Czarna Woda. Uroczystości rozpoczęły się apelem poległych przy pomniku V Wileńskiej Brygady AK. Następnie w Ośrodku Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu Wielkim prelekcję na temat działalności oddziału Armii Krajowej mjr Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki” na terenie gminy Kaliska i pow. starogardzkiego w 1946 roku wygłosił Pan Piotr Szubarczyk – historyk z gdańskiego IPN.