W Dzień Pański, 28 sierpnia br. przedstawiciele naszego Hufca uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” –  bohaterów antykomunistycznej konspiracji, zamordowanych w 1946 r. Ponadto 11 DH miała zaszczyt pełnić służbę na rzecz zabezpieczania uroczystości.
Cześć i chwała bohaterom!