Zapraszamy na Harcerski Start naszego Hufca. 
Zaczynamy przy PKP w Pinczynie.